ODKUP GOVEJE ŽIVINE

KZ Brežice odkupuje kakovostno živino od domačih rejcev v občini Brežice ter delno tudi v občini Krško. Večji del odkupljene živine se proda lokalno nekaj pa se proda v izvoz. Zadruga omogoča tudi pogodbeno pitanje goveda. Zadruga si je leta 2017 tudi pridobila certifikat, IZBANA KAKOVOST“ Slovenija – GOVEDO, v katerega je trenutno vključeno 73 kmetov.

Kontakt: FRANC HRIBAR, GSM 041-311-091