Kontakt

TAJNIŠTVO ZADRUGE
Tajništvo, obračuni mleka, živine in poljščin, kadrovske zadeve, finance, splošne zadeve

Telefon: 07/49-90-100 in
07/620-92-06
Fax: 07/49-90-100

E-naslov: kmecka.zadruga@kzbrezice.si

PREDSEDNIK ZADRUGE

Anton Žnideršič

Mobilni telefon: 041-375-731
E-naslov: toni.znidersic@gmail.com

VODJA RAČUNOVODSTVA

Erika Kopinč

Telefon: 07/49-90-100 in 07/620-92-03
E-naslov: erika.kopinc@kzbrezice.si

KOMERCIALA

Vodja trgovin – Tatjana Bukovec

Telefon: 07/49-90-100 in 07/620-92-04
tatjana.bukovec@kzbrezice.si

VODJA KOOPERACIJSKE PROIZVODNJE

Simon Zevnik

Telefon: 07/49-90-130
Mobilni telefon: 031-823-060
hladilnica.kzbrezice@gmail.com

VODJA ODKUPA ŽIVINE IN TEHNOLOG V HLADILNICI

Franc Hribar

Telefon: 07/49-90-130
Mobilni telefon: 041-311-091

hladilnica.kzbrezice@gmail.com

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje