Odkup

ODKUP GOVEJE ŽIVINE

KZ Brežice odkupuje kakovostno živino od domačih rejcev v občini Brežice ter delno tudi v občini Krško. Večji del odkupljene živine se proda lokalno nekaj pa se proda v izvoz. Zadruga omogoča tudi pogodbeno pitanje goveda. Zadruga si je leta 2017 tudi pridobila certifikat, IZBANA KAKOVOST“ Slovenija – GOVEDO, v katerega je trenutno vključeno 73 kmetov.

Kontakt: FRANC HRIBAR, GSM 041-311-091 | Certifikat “Izbrana kakovost”

ODKUP MLEKA

Zadruga odkupuje mleko od domačih pridelovalcev mleka, mleko pa proda Ljubljanskim mlekarnam. Letna količina mleka je približno 2.300.000 litrov.

Zadruga ima tudi certifikat „IZBRANA KAKOVOST“ Slovenija – SUROVO MLEKO ter tudi EKOLOŠKI CERTIFIKAT ZA PRODANO MLEKO.

Kontakt: telefon: 07/49-90-100, E-POŠTA: kmecka.zadruga@kzbrezice.si | Certifikat “Izbrana kakovost”

ODKUP POLJEDELSKIH PROIZVODOV

Zadruga odkupuje poljedelske proizvode (oljna ogrščica, ječmen, pšenica, koruza…) in omogoča kmetom nabavo repromateriala preko kooperacijske pogodbe in plačilo le tega z oddajo poljedelskih proizvodov.

Kontakt: SIMON ZEVNIK dipl. ing. gozd., GSM: 031/823-060

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje