O nas

Our People

Kmečka zadruga Brežice z. o. o. je oblika organizacije, ki deluje v korist svojega članstva vse od njene ustanovitve leta 1990. Namen zadruge je pospeševati gospodarske koristi svojih članov na podlagi njihovega enakopravnega sodelovanja in upravljanja.

Zadrugo je ustanovilo s svojimi članskimi deleži 165 članov, ki pa se je do danes zmanjšalo na 88 članov, ki zastopajo zadrugo 127 glasovi; od tega s 77 rednimi in 50 prostovoljnimi.

Zadrugo upravljajo zadružniki. Zadruga ima občni zbor, ki je hkrati tudi najvišji organ zadruge in ga sestavljajo vsi člani zadruge, predsednika zadruge, upravni odbor, ki je ima 9 (devet) članov, nadzorni odbor, ki ima 3 (tri) člane, direktorja in preglednika.

Zadruga posluje v skladu z Zakonom o zadrugah in Zadružnimi pravili zadruge.

Zadruga je članica Zadružne zveze Slovenije ter sodeluje s sosednjimi zadrugami v regiji Posavje.

Our Promise

OSNOVNI PODATKI ZADRUGE:

Naziv: Kmečka zadruga Brežice z. o. o.
Skajšan naziv: KZ Brežice z. o. o.
Naslov:
Pod obzidjem 39, 8250 Brežice

Telefon: 07/49-90-100
Fax:
07/49-90-141
E-pošta:
jozica.verstovsek@kzbrezice.si

Davčna številka:
SI 27506401
Matična številka:
5164168
Šifra dejavnosti:
47.110

TRR:

SI56 1910 0001 0034 704 DBS d.d. Ljubljana

SI56 0237 3001 7967 822 NLB d.d. Ljubljana

Lastniki zadruga: člani zadruge

Kapital zadruge: nerazdeljeno zadružno premoženje

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje